Emmaboda Kommun

Kabelvisning

Skall Du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar. Begär kabelanvisning i god tid innan arbetet påbörjas.

Ring 0471-24 97 56 Fax 0471-24 97 63 eller Jourtelefon 0471-24 97 70.