Allmänna avtalsvillkor

I de allmänna avtalsvillkoren regleras anslutning och överföring av el, bland annat nätägarens och kundens ansvar, elleverans, byte av elleverantör, avbrott och begränsningar i elöverföring samt rätt till ersättning, elmätare och avläsning, debitering och betalning, frånkoppling och återinkoppling.

Allmänna villkor för konsumenter (, 585 kB)

Allmänna villkor för näringsverksamhet lågspänning (, 465.7 kB)

Allmänna villkor för näringsverksamhet högspänning (, 456.7 kB)