Emmaboda Kommun

Sophämtning

Sophämtningsavgifterna varierar beroende på abonnemang och storlek på kärl.

Viktbaserad avfallsavgift:

I Emmaboda kommun har vi viktbaserad taxa för kärlavfallet vilket innebär att din sophämtningsavgift påverkas av hur mycket sopor du faktiskt slänger, istället för att avgiften endast styrs av storleken på ditt sopkärl. Det betyder att du kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att börja sortera dina sopor bättre. Taxan främjar bättre sortering.

Grundavgift och grovavfallsavgift:

Dessa avgifter omfattas av de kostnader för avfallshanteringen som alla kunder solidariskt ska dela på, det vill säga kostander för tjänster och service som alla kunder tar del av eller kan ta del av. Till exempel ska dessa avgifter täcka kostnader som insamling, transport, avfallsskatt, avfallsplanering, administration, information, tillsynsavgifter, skötsel av återvinningscentralen, behandlingsavgifter.