Renhållningsföreskrifter

Alla kommuner har en egen renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. Emmaboda kommun håller på att upprätta en ny avfallsplan.