Emmaboda Kommun

Elmontör 0,4 - 20 kV

Emmaboda Energi är en lokal koncern med 27 anställda som är helägd av Emmaboda kommun.
Vi omsätter ungefär 100 miljoner kronor och skapar samhällsnytta på
affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, värme, elektricitet och bredband. Vi tar också hand om hushållens avfall och avlopp. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14000.

Vi söker nu en elmontör 0,4 - 20 KV.

Därför ska du jobba hos oss!

Bolaget är litet och har en överblickbar personalstyrka vilket gör att alla är vana att arbeta med varandra, oavsett vilken avdelning man tillhör. Att vi är ett litet bolag betyder inte att kraven på oss är mindre men däremot att vi är färre som tillsammans ska ha den breda kompetensen. Det finns alltså stora möjligheter till bredd och variation i arbetsuppgifterna på alla tjänster i bolaget.

Ett litet bolag betyder också korta beslutsvägar. Visst, vi verkar – som alla kommunala bolag – i en miljö som på högsta nivån är politiskt styrd men samarbetet med vår ägare fungerar väl och i vardagen har vi alla möjligheter att fatta de beslut som är nödvändiga för att komma framåt enligt vår övergripande vision. Den handlar alltså om att erbjuda hållbara tjänster som gör det attraktivt, bekvämt och säkert att leva och bo i Emmaboda kommun, nu och i framtiden.

Alla tjänster vi utför har en stark koppling till miljön. När vi utför tjänsterna, i stället för att kommunens hushåll själva ska sköta allt, kan vi med skalfördelar se till att den totala miljöpåverkan blir mindre. Vi anlägger också ett livscykelperspektiv på det vi gör; från tillverkning och transport till oss av insatsprodukter och material, till kundernas användning av tjänsterna och omhändertagandet av rest- och avfallsprodukter där så mycket som möjligt ska in i det naturliga kretsloppet igen.

Vår ekonomi är god och välskött och vi är självfinansierade när det gäller våra investeringar.

Om du vill pendla till jobbet i Emmaboda kan du åka tåg från tre håll; Växjö, Karlskrona och Kalmar. Vill du flytta hit drar du nytta av att huspriserna ännu inte avspeglar de möjligheter som den nyrenoverande järnvägen ger. Det är fortfarande lätt att få mycket boende från pengarna. Har du familj märker du att kommunen satsat på kvalitet i skolorna, även i kommunens mindre tätorter.

Vi rekryterar just nu till två olika tjänster i organisationen; en tjänst som elmontör
och en tjänst som anläggningsarbetare VA. Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med placering i Emmaboda.


Elmontör 0,4 – 20 kV

Moderbolaget i Emmaboda Energi, Emmaboda Elnät AB, har nätkoncession i ungefär halva Emmaboda kommun och enkelt uttryckt från centralorten och norrut. Nätkoncessionsområden följer ofta gamla administrativa gränser och sammanfaller därför inte alltid med kommungränserna.

Vi är ett nätbolag och ska se till att våra kunder får den el de behöver, med så få avbrott som möjligt. Under åren efter Gudrun har vi arbetat med att säkra vårt högspänningsnät genom att ersätta luftledningar med markförlagd kabel och detta arbete har intensifierats i och med satsningen på fiberutbyggnad där vi strävar efter att samförlägga elkablar och fiberkablar för att spara pengar genom att dela på grävkostnad. Vi lägger stor vikt vid att vidmakthålla kvaliteten i vårt elnät både för att säkerställa elleveranserna och för att installationer och ledningar ska vara säkra för allmänheten och för oss som jobbar med att underhålla nätet.

Under året kommer en av våra elmontörer att gå i pension och vi söker nu hans efterträdare. Tjänsten innefattar om-, till- och nybyggnation samt underhålls- och servicearbeten på våra olika anläggningar och ställverk.

Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten, för närvarande med sex veckors intervall.

Vi tror att du har lämplig gymnasial elutbildning eller motsvarande. Praktisk erfarenhet från liknande yrken är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper då  rbetet ställer krav på att du ska kunna ta egna initiativ och ansvar. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp. Säkerhetstänkande genomsyrar verksamheten och du behöver vara noggrann och tycka om att samarbeta med andra och det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav.

Upplysningar om tjänsten som elmontör lämnas av vår elnätschef Muamer Tanovic på 0471-24 97 56. Facklig företrädare är Torsten Svensson, SEKO, 0471-24 97 77.

Din ansökan till tjänsten som elmontör skickar du via e-post till muamer.tanovic@emmaboda.se, senast den 29 mars 2018. Vi kommer att registrera och behandla din ansökan i ett personregister i enlighet med den europeiska dataskyddslagen. De sökande som inte får tjänsten kommer att strykas ur registret senast sex månader efter sista ansökningsdag.