Emmaboda Kommun

Anläggningsarbetare VA

Emmaboda Energi är en lokal koncern med 27 anställda som är helägd av Emmaboda kommun.
Vi omsätter ungefär 100 miljoner kronor och skapar samhällsnytta på
affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, värme, elektricitet och bredband. Vi tar också hand om hushållens avfall och avlopp. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14000.

Vi söker nu en anläggningsarbetare VA.

Därför ska du jobba hos oss!


Bolaget är litet och har en överblickbar personalstyrka vilket gör att alla är vana att arbeta med varandra, oavsett vilken avdelning man tillhör. Att vi är ett litet bolag betyder inte att kraven på oss är mindre men däremot att vi är färre som tillsammans ska ha den breda kompetensen. Det finns alltså stora möjligheter till bredd och variation i arbetsuppgifterna på alla tjänster i bolaget.

Ett litet bolag betyder också korta beslutsvägar. Visst, vi verkar – som alla kommunala bolag – i en miljö som på högsta nivån är politiskt styrd men samarbetet med vår ägare fungerar väl och i vardagen har vi alla möjligheter att fatta de beslut som är nödvändiga för att komma framåt enligt vår övergripande vision. Den handlar alltså om att erbjuda hållbara tjänster som gör det attraktivt, bekvämt och säkert att leva och bo i Emmaboda kommun, nu och i framtiden.

Alla tjänster vi utför har en stark koppling till miljön. När vi utför tjänsterna, i stället för att kommunens hushåll själva ska sköta allt, kan vi med skalfördelar se till att den totala miljöpåverkan blir mindre. Vi anlägger också ett livscykelperspektiv på det vi gör; från tillverkning och transport till oss av insatsprodukter och material, till kundernas användning av tjänsterna och omhändertagandet av rest- och avfallsprodukter där så mycket som möjligt ska in i det naturliga kretsloppet igen.

Vår ekonomi är god och välskött och vi är självfinansierade när det gäller våra investeringar.

Om du vill pendla till jobbet i Emmaboda kan du åka tåg från tre håll; Växjö, Karlskrona och Kalmar. Vill du flytta hit drar du nytta av att huspriserna ännu inte avspeglar de möjligheter som den nyrenoverande järnvägen ger. Det är fortfarande lätt att få mycket boende från pengarna. Har du familj märker du att kommunen satsat på kvalitet i skolorna, även i kommunens mindre tätorter.

Vi rekryterar just nu till två olika tjänster i organisationen; en tjänst som elmontör
och en tjänst som anläggningsarbetare VA. Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med placering i Emmaboda.

Anläggningsarbetare VA

Dotterbolaget i Emmaboda Energi, Emmaboda Energi och Miljö AB, är huvudman för de kommunala vattentjänsterna i Emmaboda kommun. Vi äger och underhåller rörledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom de verksamhetsområden som kommunfullmäktige fastställt. Vi äger och driver dessutom fem vattenverk, fem avloppsreningsverk och ett trettiotal pumpstationer och tryckstegringar.

Vi utför avhjälpande och förebyggande underhåll på ledningsnätet. Det handlar om att upptäcka och laga läckor och om att se till att ledningsnätet fungerar och är ändamålsenligt. Vi utför också nyanslutning av fastigheter till de kommunala vattentjänsterna. Vi gör en del arbeten i egen regi men har inga egna anläggningsmaskiner utan använder externa entreprenörer för detta. Vi handlar också upp vissa projekt i sin helhet av externa entreprenörer, inklusive rörläggning. Förutom arbeten med anläggning ingår andra tekniska arbeten inom VA-området med ledningsunderhåll (piggning), vattenmätarbyten hos kunder och underhåll av diverse maskiner och pumpar.

Vi vet att mängden arbete med ledningsnätet kommer att öka, dels eftersom nätet blir äldre men också för att klimatförändringarna kommer att ställa större krav på vattentjänsterna. Därför ska vi nu förstärka vår egen kapacitet med ytterligare en anläggningsarbetare VA.

Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten, för närvarande med sex veckors intervall.

Vi tror att du har lämplig teknisk gymnasial utbildning och praktisk erfarenhet från liknande yrken är meriterande. Det kan handla om anläggningsarbete inom väg och vatten eller arbeten med ledningsnät. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper då arbetet ställer krav på att du ska kunna ta egna initiativ och ansvar. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp. Säkerhetstänkande genomsyrar verksamheten och du behöver vara noggrann och tycka om att samarbeta med andra och det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav.

Upplysningar om tjänsten som anläggningsarbetare lämnas av vår VA-chef Marie Petersson på 0471-24 97 61. Facklig företrädare är Torsten Svensson, SEKO,
0471-24 97 77.

Din ansökan till tjänsten som anläggningsarbetare VA skickar du via e-post till marie.petersson@emmaboda.se, senast den 29 mars 2018. Vi kommer att registrera och behandla din ansökan i ett personregister i enlighet med den europeiska dataskyddslagen. De sökande som inte får tjänsten kommer att strykas ur registret senast sex månader efter sista ansökningsdag.