Elmontör (två tjänster)

Elmontör
Moderbolaget i Emmaboda Energi, Emmaboda Elnät AB, har nätkoncession i ungefär halva Emmaboda kommun och enkelt uttryckt från centralorten och norrut. Nätkoncessionsområden följer ofta gamla administrativa gränser och sammanfaller därför inte alltid med kommungränserna.
Vi är ett nätbolag och ska se till att våra kunder får den el de behöver, med så få avbrott som möjligt. Under åren efter Gudrun har vi arbetat med att säkra vårt högspänningsnät genom att ersätta luftledningar med markförlagd kabel och detta arbete har intensifierats i och med satsningen på fiberutbyggnad där vi strävar efter att samförlägga elkablar och fiberkablar för att spara pengar genom att dela på grävkostnad. Vi lägger stor vikt vid att vidmakthålla kvaliteten i vårt elnät både för att säkerställa elleveranserna och för att installationer och ledningar ska vara säkra för allmänheten och för oss som jobbar med att underhålla nätet.


Tjänsterna som elmontör innefattar om-, till- och nybyggnation samt underhålls- och servicearbeten på våra olika anläggningar och ställverk. Vi arbetar med spänningar mellan 400 V och 20 kV.
Beredskapstjänstgöring ingår i arbetet, för närvarande med sex veckors intervall.


Om du har läst under ”Arbeta med något som betyder någonting" här intill så vet du att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper eftersom det handlar om att kunna ta egna initiativ och ansvar. Vi tänker oss att du har lämplig gymnasial elutbildning eller motsvarande och praktisk erfarenhet från liknande yrken är meriterande men är du bara rätt person ser vi till att du utbildas till rätt kompetens. Säkerhetstänkande genomsyrar verksamheten och du behöver vara noggrann och tycka om att samarbeta med andra. Det är också viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift. Körkort för bil är ett krav.
Upplysningar om tjänsterna som elmontör lämnas av vår elnätschef Muamer Tanovic på 0471-24 97 56. Facklig företrädare är Peter Hausenkamph, 0471-24 97 75.


Din ansökan till en av tjänsterna som elmontör skickar du via e-post till muamer.tanovic@emmaboda.se, senast den 31 maj 2018. Vi kommer att registrera och behandla din ansökan i ett personregister i enlighet med den europeiska dataskyddslagen. De sökande som inte får tjänsten kommer att strykas ur registret senast sex månader efter sista ansökningsdag.