Dela sidan på sociala medier

Underhåll på vattenledningsnätet i Emmaboda

Onsdagen 7 november mellan kl 07:30 - 16:00 utförs ett underhållsarbete på Lövgatan i Emmaboda.

Berörda fastigheter är informerade.

Vi ber berörda att tappa upp vatten i förväg så att ni klarar er under arbetets gång.

Vattnet kan efter arbetet vara missfärgat i ett större område. Detta är normalt och orsakas av arbetet och kommer att försvinna efter hand. Undvik vittvätt.

Kontakta Emmaboda Energi om missfärgningen kvarstår.

Kundtjänst 0471-24 97 50 och Vatten och avloppsjour 0471-24 97 60