Emmaboda Kommun

Problem med sophämtning i glesbygd

På grund av halt och svårt väglag har några fastigheter i glesbygd inte fått sina kärl tömda under tömningsrundorna som genomfördes 12:e och 13:e mars.

Sopbilen har svårt att ta sig ner till vissa fastigheter som har vägar som ansluter till byavägarna. Kärlen kommer inte tömmas förrän vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Om kärlen blir fulla tills dess går det bra att lägga soporna i en extra säck som ställs ut vid kärlet vid nästa tömning.

Vi beklagar det besvär detta kan innebära för våra kunder.

Sopbilen har även svårt att tömma kärl som inte är framskottade. Tänk på att skotta fram kärlen från snövallarna så att sopbilen lättare kan tömma kärlen.